สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

104 คลื่น 62 จังหวัด


คลื่นวิทยุ
 • กรุงเทพมหานคร Live Radio (FM 105 MHz)
 • กรุงเทพมหานคร Live Radio (FM 97 MHz)
 • กรุงเทพมหานคร Live Radio (FM 95.5 MHz)
 • กรุงเทพมหานคร Live Radio (FM 93.5 MHz)
 • กรุงเทพมหานคร Live Radio (FM 92.5 MHz)
 • กรุงเทพมหานคร Live Radio (FM 88 MHz)
 • กรุงเทพมหานคร Live Radio (World Service)
 • กรุงเทพมหานคร Live Radio (Education)
 • กรุงเทพมหานคร Live Radio (AM 918 KHz)
 • กรุงเทพมหานคร Live Radio (AM 891 KHz)
 • กรุงเทพมหานคร Live Radio (AM 837 KHz)
 • กรุงเทพมหานคร Live Radio (AM 819 KHz)
 • กาญจนบุรี (AM 558 KHz)
 • กาฬสินธุ์ (FM 93 MHz)
 • กระบี่ (FM98.5 MHz)
 • กำแพงเพชร (FM 97.75 MHz)
 • ขอนแก่น (FM 98.50 MHz)
 • ขอนแก่น (FM 99.50 MHz)
 • จันทบุรี (FM 90.25 MHz)
 • จันทบุรี (AM 1125 KHz)
 • ชลบุรี (FM 99.75 MHz)
 • ชุมพร (FM 100 MHz)
 • ชุมแพ - ขอนแก่น (FM 93.25 MHz)
 • ชัยนาท (FM 91.75 MHz)
 • ชัยภูมิ (FM 92.75 MHz)
 • เชียงราย (FM 95.75 MHz)
 • เชียงใหม่ (FM 93.25 MHz)
 • เชียงใหม (FM 98 MHz)
 • ด่านซ้าย - เลย (FM 90.25 MHz)
 • ตราด (FM 92.75 MHz)
 • ตราด (AM 1557 KHz)
 • ตาก (FM 102 MHz)
 • แม่สอด - ตาก (FM 103.75 MHz)
 • ตรัง (FM 91.5 MHz)
 • ตะกั่ว - พังงา (FM 90.25 MHz)
 • ทุ่งสง - นครศรีธรรมราช (FM 97.00 MHz)
 • นครสวรรค์ (FM 93.25 MHz)
 • นครสวรรค์ (สวศ. นครสวรรค์)
 • น่าน (FM 94.75 MHz)
 • นครพนม (FM 90.25 MHz)
 • นครราชสีมา (FM 105.25 MHz)
 • นครศรีธรรมราช (FM 93.50 MHz)
 • นราธิวาส (FM 98.25 MHz)
 • บึงกาฬ (FM 90.50 MHz)
 • เบตง - ยะลา (FM 93 MHz)
 • ประจวบคีรีขันธ์ (FM 102.25 MHz)
 • ปัตตานี (FM 101 MHz)
 • ฝาง - เชียงใหม่ (FM 89.25 MHz)
 • พังงา (FM 100 MHz)
 • พัทลุง (FM 98 MHz)
 • พิษณุโลก (FM 94.25 MHz)
 • พะเยา (FM 95.25 MHz)
 • เพชรบูรณ์ (FM 102.25 MHz)
 • เพชรบุรี (FM 95.75 MHz)
 • แพร่ (FM 91 MHz)
 • ภูเก็ต (AM 1062 KHz)
 • ภูเก็ต (FM 90.50 MHz)
 • ภูเก็ต (FM 96.75 MHz)
 • มหาสารคาม (AM 531 KHz)
 • มหาสารคาม (FM 106.5 MHz)
 • มุกดาหาร (AM 549 MHz)
 • มุกดาหาร (FM 99.25 MHz)
 • แม่ฮ่องสอน (FM 104 MHz)
 • แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน (FM 90.5 MHz)
 • ยโสธร (FM 90 MHz)
 • ยะลา (FM 92 MHz)
 • ยะลา (FM 94.25 MHz)
 • ยะลา (FM 95 MHz)
 • ราชบุรี (AM 1593 KHz)
 • ระยอง (FM 91.75 MHz)
 • ระนอง (FM 107.25 MHz)
 • ร้อยเอ็ด (FM 94.00 MHz)
 • ลำปาง (FM 97 MHz)
 • ลำพูน (FM 95 MHz)
 • เลย (FM 95.25 MHz)
 • ศรีสะเกษ (FM 100.25 MHz)
 • สวศ. จันทบุรี (AM 927 KHz)
 • สระแก้ว (FM 103.25 MHz)
 • สวศ. แม่ฮ่องสอน (FM 102 MHz)
 • สกลนคร (FM 91.25 MHz)
 • สงขลา (AM 558 KHz)
 • สงขลา (FM 89.50 MHz)
 • สงขลา (FM 90.5 MHz)
 • สงขลา (FM 102.2 MHz)
 • สงขลา (สวศ. สงขลา)
 • สตูล (FM 95.5 MHz)
 • สตูล (FM 99.5 MHz)
 • สุราษฎร์ธานี (FM 89.75 MHz)
 • สุราษฎร์ธานี (FM 90.00 MHz)
 • สุราษฎร์ธานี (FM 95.50 MHz)
 • สมุย - สุราษฎร์ธานี (FM 96.75 MHz)
 • สังขละบุรี - กาญจนบุรี (FM 94.25 MHz)
 • สุพรรณบุรี (FM 102.25 MHz)
 • สุโขทัย (FM 93.75 MHz)
 • สุรินทร์ (AM 909 MHz)
 • สุรินทร์ (FM 93.5 MHz)
 • สุรินทร์ (FM 97.5 MHz)
 • นราธิวาส (FM 106.5 MHz)
 • หนองคาย (AM 810 KHz)
 • หนองคาย (FM 90.5 MHz)
 • หนองบัวลำภู (FM 97.25 MHz)
 • อุตรดิตถ์ (FM อุตรดิตถ์ )
 • อุดรธานี (FM 93.75 MHz)
 • อุบลราชธานี (FM 98.5 MHz)
 • อุบลราชธานี (สวศ. อุบลราชธานี)
 • อำนาจเจริญ (FM 103.25 MHz)